Karoline Normann

Partner, advokat (H) og psykolog
Karoline er med en baggrund som blandt andet konstitueret landsdommer, ministersekretær i Justitsministeriet og anklager hos Statsadvokaten fortrolig med både domstolenes og anklagemyndighedens tankegang, ligesom hun har et indgående kendskab til den relevante lovgivning. Som den eneste forsvarsadvokat i Danmark er Karoline også uddannet psykolog, og hun har i en årrække været ekstern lektor på Københavns Universitet i retspsykologi. Karoline er som medlem af Advokatrådet og formand for rådets strafferetsudvalg altid opdateret på de seneste lovændringer og retspraksis, ligesom hun afholder kurser med højesteretspræsident Thomas Rørdam i aktuelle strafferetlige emner.