Thomas Lindberg Brædder

Advokat (L)
Advokat Thomas Lindberg Brædder har med en mangeårig erfaring som anklager og leder i Rigspolitiet en enestående indsigt i politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. Thomas håndterer alle typer af straffesager, både når det drejer sig om spørgsmål vedrørende politiets efterforskning og når sagerne skal behandles i by- eller landsret. Thomas har i øvrigt særlig stor erfaring med sager om organiseret kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet og sager om grov personfarlig kriminalitet så som vold og røveri, samt sager med stor mediebevågenhed.